in

Naplatna rampa – Gevgelija / S. Makedonija

Naplatna rampa – Gevgelija, autoput A1 (E75) Kumanovo – Skoplje – Gevgelija

Naplatna rampa Gevgelija, Severna Makedonija

Live
Live
Napomena: Potrebno je da pustite video snimak kamere i da sačekate nekoliko sekundi da se pojavi slika. Usled opterećenja moguće je da neke kamere neće raditi odmah, ali uradite refresh stranice  ili kliknite (dodirnite) prikaz kamere.