kamera-plaza prezida ostrvo vir hrvatska
in

Plaža Prezida – Vir – Hrvatska

Kamera Plaža Prezida – Vir – Hrvatska

Napomena: Potrebno je da pustite video snimak kamere i da sačekate nekoliko sekundi da se pojavi slika. Usled opterećenja moguće je da neke kamere neće raditi odmah, ali uradite refresh stranice [ovde] ili kliknite (dodirnite) prikaz kamere.

Lokacija kamere