in

Uslovi za putovanje u Hrvatsku

Hrvatska je otvorila svoje granice i uvedene su sledeće protivepidemijske mere koje su na snazi od 15. jula 2021. godine.

Vizni režim u Hrvatskoj

Diplomatski i službeni pasoši:

Viza nije potrebna za boravak do 90 dana u periodu od šest meseci

Obični pasoši i druge putne isprave:

Viza nije potrebna za boravak do 90 dana u periodu od šest meseci

Napomena:

Za nosioca putnog lista u tranzitu nije neophodna viza

Režim ulaska državljana Republike Srbije u uslovima pandemije Covid-19 

Državljani Republike Srbije i ostali putnici (nezavisno od državljanstva) koji dolaze neposredno iz Republike Srbije, mogu da uđu u Republiku Hrvatsku bez potrebe dokazivanja posebno opravdanog razloga putovanja, ali uz ispunjavanje epidemioloških uslova ulaska:

  • predočenje negativnog PCR testa (ne starijeg od 72 sata) ili brzog antigenskog testa na SARS-CoV-2 (ne starijeg od 48 sata)
  • predočenje potvrde o vakcinaciji koja nije starija od 210 dana, a od poslednje doze je prošlo 14 dana; priznaju se potvrde za vakcine: Fajzer, Moderna, AstraZeneka, Gamaleja (Sputnjik V), Sinofarm (dve doze) i Janssen/Johnson&Johnson (jedna doza);
  • predočenje potvrde o preboljenom virusu Covid-19 i primljenoj jednoj dozi vakcine unutar šest meseci od početka bolesti Covid-19, a vakcinacija je sprovedena pre manje od 210 dana;
  • predočenje pozitivnog PCR ili brzog antigenskog testa, kojim se potvrđuje da se osoba oporavila od virusa Covid-19, pri čemu je taj test napravljen unazad 210 dana, a stariji je od 11 dana od dana dolaska na granični prelaz, ili uz predočenje potvrde o preboljenoj bolesti Covid-19, izdane od strane doktora.

Deca mlađa od 12 godina koja putuju u pratnji roditelja/staratelja izuzeta su od obaveze predočenja negativnog rezultata testa ili samoizolacije ukoliko roditelji/staratelji ispunjavaju gore navedene uslove.

Ulazak i izlazak iz Hrvatske

Između R. Srbije i R. Hrvatske, na snazi je bezvizni režim, koji omogućava boravak bez vize do 90 dana u periodu od 6 meseci, osim za građane R. Srbije koji poseduju pasoš izdat od Koordinacione uprave MUP R. Srbije (moraju posedovati vizu). Pasoš mora biti važeći najmanje tri meseca, nakon datuma planiranog povratka.
Pogranični organi mogu, pored važećeg biometrijskog pasoša, zatražiti na uvid i dodatnu dokumentaciju u vezi sa dužinom i svrhom boravka (npr. pozivno pismo, vaučer turističke agencije itd), kao i dokaze o raspolaganju ili posedovanju neophodnih finansijskih sredstava za planirani boravak.
U R. Hrvatskoj postoji obaveza prijavljivanja boravka koji je duži od 24 časa. Tu obavezu imaju hoteli, pansioni, hosteli, kampovi ili drugi subjekti koji pružaju usluge smeštaja. U ostalim slučajevima, stranac je u obavezi da se lično prijavi u mesno nadležnoj policiji za strance. Dokaz o prijavi boravka je potrebno čuvati, s obzirom da se često traži na uvid prilikom izlaska iz zemlje.
Carinskom službeniku na graničnom prelazu, obavezno je prijaviti svako unošenje ili iznošenje gotovine u iznosu od 10.000 evra ili više, odnosno, u protivvrednosti tog iznosa u drugim valutama, ili drugim sredstvima plaćanja.
Kulturna dobra (lične zbirke, arheološki predmeti, slike, skulpture, stare knjige, etnološko blago i dr), mogu se unositi i iznositi iz zemlje, samo na osnovu odobrenja nadležnog organa za zaštitu kulturne baštine (izvozna dozvola).

Privremeni uvoz i izvoz kućnih ljubimaca (psi, mačke, ptice itd), na kraći period, dozvoljen je ukoliko vlasnik poseduje međunarodno uverenje o zdravstvenom stanju životinje. Šire informacije su dostupne preko linka: https://carina.gov.hr/istaknute-teme/fizicke-osobe-2715/prijenos-zivotinja/2744
Zaštićene ili ugrožene vrste divlje flore i faune, te trofeji i proizvodi izrađeni od takvih životinja i biljaka, mogu se unositi ili iznositi, samo na osnovu međunarodne potvrde CITES, koja se izdaje u skladu sa Konvencijom o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama divlje flore i faune, i koja se dostavlja nadležnim organima zemlje u koju se vrši izvoz.

Životne namirnice, nezavisno od količine koja se unosi, moraju biti usklađene sa propisima o hrani, i podležu pregledu veterinarskog inspektora na ulaznom graničnom prelazu. Unos proizvoda životinjskog porekla (meso, mesne prerađevine, mleko i mlečni proizvodi, jaja), nije dozvoljen, sa izuzetkom proizvoda koji su poreklom iz EU.
Strani državljani koji u R. Hrvatsku dolaze radi lova, mogu preko državne granice prenositi lovačko oružje i pripadajuću municiju, samo ako je isto upisano u putnu ispravu u diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Hrvatske. Više informacija iz ove oblasti, dostupno je preko zvanične web prezentacije hrvatske carine: www.carina.hr  i sajta MUP RH (pregled dozvoljenih kategorija oružja) – MUP Hrvatske – oružje

Drumski međunarodni granični prelazi sa R. Hrvatskom su Batrovci, Ljuba, Sot, Šid, Bačka Palanka, Bezdan i Bogojevo. Preporuka je da se pre polaska na put, pribave dodatne informacije o prohodnosti i funkcionisanju graničnih prelaza, a korisne informacije koje se po pravilu redovno ažuriraju, dostupne su preko linkova: http://www.hak.hr/info/stanje-na-cestama/ deo: Granični prelazi – http://www.mup.hr/

Korisne informacije

ZDRAVSTVENA SITUACIJA – R. Hrvatska ne spada u kategoriju država koje karakteriše opasnost od velikih epidemija ili sanitarnog ugrožavanja većih razmera. Između R. Srbije i R. Hrvatske, na snazi je bilateralni sporazum o socijalnom osiguranju, koji daje pravo državljanima obe države, da u slučaju kraćeg turističkog boravka, koriste zdravstvene usluge u hitnim slučajevima.

Pod time se podrazumevaju stanja u kojima je ozbiljno ugroženo zdravlje ili život osiguranika, i kao takva, zahtevaju ozbiljan bolnički tretman, hirurške ili druge medicinske intervencije. Pod hitnim slučajevima se podrazumevaju i pogoršanja hroničnih bolesti, zbog kojih bi bez odgovarajuće medicinske pomoći, život bolesnika bio ugrožen. U slučaju prijema u bolnicu radi hitne intervencije ili neodložnog lečenja, potrebno je posedovati potvrdu na obrascu SRB/HR 111, koja se izdaje na osnovu neposrednog pregleda osiguranog lica od strane lekarske komisije. Nakon utvrđivanja da ne postoje smetnje u vidu akutnih i hroničnih oboljenja, izdaju se potvrde za period od 90 dana kada se radi o privatnom boravku u inostranstvu, odnosno 12 meseci, kada se radi o službenom boravku ili upućivanju na rad u inostranstvo. Kontrole i prepisivanje lekova ovim ugovorom nisu predviđeni.

Lekovi se mogu uneti samo za ličnu upotrebu, i u količini koja je dovoljna za mesec dana, uz posedovanje odgovarajuće medicinske dokumentacije (npr. recepti, istorija bolesti). Unos opojnih droga je zabranjen, ali se mogu unositi lekovi koji sadrže opijate, u količinama dovoljnim za 5 dana, uz uslov posedovanja medicinske dokumentacije.

BEZBEDNOSNA SITUACIJA – Opšta bezbednosna situacija je po proceni nadležnih organa R. Hrvatske stabilna, uz nizak nivo opasnosti od terorizma i kriminala. Ipak, i pored takve ocene, u proteklom periodu su registrovani nacionalistički ispadi navijačkih ili desničarskih grupa u R. Hrvatskoj, koji su u nekim slučajevima eskalirali do verbalnih ili fizičkih napada na državljane Republike Srbije ili lica srpske nacionalnosti. Državljanima R. Srbije koji nameravaju da tranzitiraju preko teritorije R. Hrvatske ili borave u R. Hrvatskoj po raznim osnovima, preventivno se preporučuje da izbegavaju mesta masovnih skupova na kojima je moguće naglašavanje nacionalne pripadnosti, kao i nošenje odeće sa istaknutim nacionalnim simbolima R. Srbije u bilo kom kontekstu.

Putnička vozila ili autobuse registarskih oznaka R. Srbije potrebno je parkirati na osvetljenim parking prostorima koji su pod video nadzorom ili imaju neposredno obezbeđenje.
Našim građanima se preporučuje da obrate posebnu pažnju na bezbednost u saobraćaju i poštovanje saobraćajnih propisa, s obzirom da je u proteklom periodu registrovano više saobraćajnih nezgoda sa teškim posledicama.

TRANSPORT – Iz R. Srbije u R. Hrvatsku, moguće je doputovati železnicom, avionom ili drumskim putem. Telefoni za informacije: glavna autobuska stanica u Zagrebu: +385 1 633 1982, +385 1 633 1999; glavna železnička stanica u Zagrebu: +385 1 4577 111; aerodrom: +385 1 4562 170.

Cena voznih karata u železničkom saobraćaju na relaciji Beograd-Zagreb, iznosi oko 170 kuna (jedan pravac), dok se cena autobuske karte na istoj relaciji, kreće u rasponu od 200 do 220 kuna.
Svi veći gradovi u R. Hrvatskoj (Zagreb, Split, Rijeka), povezani su modernim auto-putevima, koji ispunjavaju visoke standarde. Tokom turističke sezone, zbog velikog priliva turista, moguće su saobraćajne gužve, posebno na pravcima prema moru i naplatnim rampama.

Dozvoljena brzina kretanja vozila na auto-putu je 130 km/h, na putevima rezervisanim za saobraćaj motornih vozila 110 km/h, 90 km/h na ostalim putevima, dok je u naseljenim mestima brzina ograničena na 50 km/h. U zavisnosti od prekoračene brzine, novčane kazne se kreću u rasponu od 500, pa čak i do 15000 kuna. Novčana kazna se može platiti na licu mesta u visini polovine propisanog minimuma, ili polovine tačno određenog iznosa kazne, ukoliko se radi o prekršaju za koji je propisana samo novčana kazna za fizičko lice do 2000 kuna.

Kazna se može platiti i nakon sprovedenog prekršajnog postupka i donošenja odluke o prekršaju kojom je izrečena novčana kazna, plaćanjem dve trećine iznosa izrečene kazne, u roku koji je određen odlukom o prekršaju.
Državljanima R. Srbije nije potrebno posedovanje međunarodne vozačke dozvole za upravljanje kategorijom vozila koja je navedena u nacionalnoj vozačkoj dozvoli. U slučaju da vozač nije vlasnik vozila, hrvatska policija može zatražiti overeno ovlašćenje vlasnika (na hrvatskom ili engleskom jeziku). Za decu starosti do 5 godina, koja se nalaze u putničkim vozilima, obavezna je bezbednosna dečja stolica.

OSTALO – Hrvatska nacionalna valuta je kuna (HRK). U R. Hrvatskoj se može koristiti većina platnih kartica (Visa, Diners, Maestro).

Kontakti:

Prilikom boravka u R. Hrvatskoj, za konzularnu pomoć i zaštitu, možete se obratiti:
• Ambasadi Republike u Zagrebu, adresa: Slavujevac 3, putem kontakt telefona: +3851/457-90-67, +3851/457-33-30, +3851/457-33-37i elektronske adrese: embassy.zagreb@mfa.rs;
• Generalnom konzulatu Republike Srbije u Rijeci, adresa: ErazmaBarčića 9, putem kontakt telefona: +38551/337-420,+38551/337-421, +38551/337-343 i elektronske adrese: konzulat-rijeka@ri.t-com.hr;
• Generalnom konzulatu Republike Srbije u Vukovaru, adresa: Ivana Gundulića 19, putem kontakt telefona: +38532/441-016,+38532/441-183, +38532/441-184 i elektronske adrese: generalni.konzulat@gk-srbije-vukovar.hr

Izvor: Ministarstvo spoljnih poslova Republike Srbije