in

Nema gužve?!?Nema gužve?!?

Granični prelaz Šid / Srbija – Hrvatska

Ovde možete videti uživo kamere sa graničnog prelaza Šid u Srbiji.

Granični prelaz Srbija – Hrvatska

Granični prelaz Šid, ulazak u Srbiju

MUP kamere


Napomena: Potrebno je da pustite video snimak kamere i da sačekate nekoliko sekundi da se pojavi slika. Usled opterećenja moguće je da neke kamere neće raditi odmah, ali uradite refresh stranice  ili kliknite (dodirnite) prikaz kamere.

Granični prelaz Šid, izlazak iz Srbije

MUP kamere


Napomena: Potrebno je da pustite video snimak kamere i da sačekate nekoliko sekundi da se pojavi slika. Usled opterećenja moguće je da neke kamere neće raditi odmah, ali uradite refresh stranice ili kliknite (dodirnite) prikaz kamere.

Pogledajte i granični prelaz Tovarnik (Hrvatska – Srbija).

Šta ti misliš?