granicni prelaz srbija-bugarska gradina-kalotina
in

Granični prelaz Gradina / Srbija – Bugarska

Ovde možete videti uživo kamere sa graničnog prelaza Gradina u Srbiji.

Granični prelaz Srbija – Bugarska

Granični prelaz Gradina, izlazak iz Srbije

AMSS kamere
Live
MUP kamere
Live
Napomena: Potrebno je da pustite video snimak kamere i da sačekate nekoliko sekundi da se pojavi slika. Usled opterećenja moguće je da neke kamere neće raditi odmah, ali uradite refresh stranice  ili kliknite (dodirnite) prikaz kamere.

Granični prelaz Gradina, ulazak u Srbiju

AMSS kamere
Live
MUP kamere
Live
Napomena: Potrebno je da pustite video snimak kamere i da sačekate nekoliko sekundi da se pojavi slika. Usled opterećenja moguće je da neke kamere neće raditi odmah, ali uradite refresh stranice ili kliknite (dodirnite) prikaz kamere.