granicni prelaz bih srbija bosanska raca sremska raca
in

Granični prelaz Rača / BIH-Srbija

Ovde možete videti uživo kamere sa graničnog prelaza Bosanska Rača – Sremska Rača u Bosni i Hercegovini (BIH – Srbija)

Granični prelaz Bosanska Rača – Sremska Rača / BIH

Granični prelaz Bosanska rača, izlazak iz BIH ka Srbiji

Napomena: Slike sa kamera se ažuriraju na svakih 10-15 sekundi. Usled opterećenja moguće je da neke kamere neće raditi odmah, ali uvek možete uraditi osveženje (refresh) stranice.

Granični prelaz Sremska Rača – Bosanska Rača / BIH

Live
Napomena: Potrebno je da pustite video snimak kamere i da sačekate nekoliko sekundi da se pojavi slika. Usled opterećenja moguće je da neke kamere neće raditi odmah, ali uradite refresh stranice  ili kliknite (dodirnite) prikaz kamere.
Live
Napomena: Potrebno je da pustite video snimak kamere i da sačekate nekoliko sekundi da se pojavi slika. Usled opterećenja moguće je da neke kamere neće raditi odmah, ali uradite refresh stranice  ili kliknite (dodirnite) prikaz kamere. Procenjeno vreme čekanja na graničnom prelazu

BiH → SRB

SRB → BiH

  Pogledajte još i granični prelaz Karakaj – Mali Zvornik.