granicni prelaz srbija-crna gora jabuka-ranče
in

Granični prelaz Jabuka / Srbija – Crna Gora

Ovde možete videti uživo kamere sa graničnog prelaza Jabuka u Srbiji.

Granični prelaz Srbija – Crna Gora

Granični prelaz Jabuka, izlazak iz Srbije

MUP kamere
Live
Napomena: Potrebno je da pustite video snimak kamere i da sačekate nekoliko sekundi da se pojavi slika. Usled opterećenja moguće je da neke kamere neće raditi odmah, ali uradite refresh stranice  ili kliknite (dodirnite) prikaz kamere.

Granični prelaz Jabuka, ulazak u Srbiju

MUP kamere
Live
Napomena: Potrebno je da pustite video snimak kamere i da sačekate nekoliko sekundi da se pojavi slika. Usled opterećenja moguće je da neke kamere neće raditi odmah, ali uradite refresh stranice ili kliknite (dodirnite) prikaz kamere.