in

Nema gužve?!?Nema gužve?!? Obožavam je!Obožavam je!

Severna Makedonija smer ka Grčkoj

Ovde možete videti uživo kamere sa naplatnih rampi u Severnoj Makedoniji u smeru ka Grčkoj.

Naplatna rampa Romanovce, autoput u Makedoniju


Napomena: Potrebno je da pustite video snimak kamere i da sačekate nekoliko sekundi da se pojavi slika. Usled opterećenja moguće je da neke kamere neće raditi odmah, ali uradite refresh stranice  ili kliknite (dodirnite) prikaz kamere.

Naplatna rampa Stobi, autoput u Makedoniju


Napomena: Potrebno je da pustite video snimak kamere i da sačekate nekoliko sekundi da se pojavi slika. Usled opterećenja moguće je da neke kamere neće raditi odmah, ali uradite refresh stranice  ili kliknite (dodirnite) prikaz kamere.

Naplatna rampa Demir Kapija, autoput u Makedoniju


Napomena: Potrebno je da pustite video snimak kamere i da sačekate nekoliko sekundi da se pojavi slika. Usled opterećenja moguće je da neke kamere neće raditi odmah, ali uradite refresh stranice  ili kliknite (dodirnite) prikaz kamere.

Naplatna rampa Gevgelija, autoput u Makedoniju


Napomena: Potrebno je da pustite video snimak kamere i da sačekate nekoliko sekundi da se pojavi slika. Usled opterećenja moguće je da neke kamere neće raditi odmah, ali uradite refresh stranice  ili kliknite (dodirnite) prikaz kamere.

Šta mislite o ovoj kameri?